خدمات الکترونیکی

ثبت درخواست
شرح درخواست
 
آدرس
نام و نام خانوادگی
تلفن
موبایل
   
ایمیل
 
ناحیه
منطقه
محله
تصویر پیوست
 

      
پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری زنجان
سامانه 137 شرکت فراداده
26 بازدید این هفته
65 بازدید هفته گذشته
78225 بازدید تا کنون