خدمات الکترونیکی

ثبت درخواست
شرح درخواست
 
آدرس
نام و نام خانوادگی
تلفن
موبایل
   
ایمیل
 
منطقه
ناحیه
محله
تصویر پیوست
 

      
پرتال خدمات شهروندان سامانه 137 شهرداری زنجان
سامانه 137 شرکت فراداده
124 بازدید این هفته
97 بازدید هفته گذشته
64963 بازدید تا کنون