ثبت درخواست
1. از طریق شماره تلفن سه رقمی 137
2. ارسال پیامک به شماره 3000237
3. ارسال پست الکترونیک به آدرس  137@Zanjan.ir
4. ثبت درخواست ها از طریق پرتال 137 به آدرس 137.Zanjan.ir

پرتال خدمات شهروندان سامانه 137 شهرداری زنجان
سامانه 137 شرکت فراداده
36 بازدید این هفته
191 بازدید هفته گذشته
67680 بازدید تا کنون