پیگیری درخواست ها
پس از ثبت درخواست های شهروندان در سامانه کد رهیگری به شهروندان ارائه میگردد. با این کد از راه های زیر میتوانند از وضعیت درخواست مطلع شوند
1. تماس با تلفن 137 و ارائه کد رهگیری به کارشناسان مرکزی و دریافت پاسخ
2. ارسال کد رهیگری به شماره 3000237 . در این حالت سامانه پس از چند دقیقه آخرین وضعیت درخواست را برای شهروند ارسال میکند. 
3. از طریق پرتال 137 و مراجعه به بخش پیگیری درخواست ها.

پرتال خدمات شهروندان سامانه 137 شهرداری زنجان
سامانه 137 شرکت فراداده
109 بازدید این هفته
97 بازدید هفته گذشته
64948 بازدید تا کنون