پرتال اینترنتی 137

پرتال 137 مکانی جهت ثبت، پیگیری و ثبت امتیاز به درخواست ها و مشاهده اخبار، و آمار های مرکز مدیریت شهری 137 می باشد.

مزایای عضویت در پرتال

1.        با عضویت در سامانه میتوانیم لیست درخواست های ارسالی به سامانه را مشاهده نماییم

2.        در این پرتال میتوانیم نظرات و پیشنهادات را بصورت اینترنتی ثبت نماییم

3.        میتوانیم جهت شهریار محله خود کاندید شویم

4.        میتوانیم به درخواست های انجام شده امتیاز کیفی و کمی بدهیم و یا امتیاز های ثبت شده را مشاهده نماییم

5.        میتوانیم با مدیران شهری تماس بگیریم

6.        اگر شهریار محله بودیم درخواست های ارسال شده از محله را مشاهده نماییم و برای انجام آنها پیگیری نماییم

پرتال سامانه مدیریت شهری 137 شهرداری زنجان
سامانه 137 شرکت فراداده
24 بازدید این هفته
69 بازدید هفته گذشته
80111 بازدید تا کنون